Condoleance detailpagina

Antonius Wilhelmus Visser

 01 juni 1959   23 juni 2020

Ga maar, en laat los.
Je hebt geleden en gestreden,
je hebt gegeven en ontvangen,
je hebt liefgehad en losgelaten,
je hebt de vreugde gekend en het verdriet.
En door dat alles werd jij
de mens die je geworden bent.

Uw persoonlijke condoleance